197

آیت‌الله رئیسی در نوزدهمین همایش سراسری دادستان‌ها:

بند بند بخشنامه کرامت انسانی باید اجرایی شود؛ زیبنده نیست کسی به عدلیه رجوع کند و از نحوه برخورد یا رسیدگی به کارش گلایه‌مند باشد/ هر کسی که مورد ظلم قرار گرفت و به دادستان رجوع کرد، دادستان باید حق او را بستاند و به او برگرداند