205

آیت‌الله رئیسی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیات باید از مهمترین اولویت‌های کمیسیون برنامه و بودجه باشد/ کاهش هزینه‌های اجتناب‌پذیر دولت ضروری است