102

آیت الله رئیسی در دیدار شورای فرماندهی مرکز بسیج قوه قضاییه:

«ترور» و «تحریم» دو لبه یک قیچی هستند که دشمنان برای توقف ملت ایران در دست گرفته‌اند/ «طراحان و حامیان» ترور همان‌هایی هستند که اول «تحریم» می‌کنند و سپس با کراوات پای میز «مذاکره» آمده و همزمان در خیابان با اسلحه آدم می‌کشند