122

آیت‌الله رئیسی در معراج شهدا:

ایران قوی با دستان توانای سردارانی چون شهید فخری‌زاده شکل گرفته است