221

آیت الله رئیسی در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

همه پرونده ‌‎های معوقه از جمله پرونده‎‌‌های مربوط به واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری به روز می‌‌ شوند/ مقرراتی که دست‎ و پای تولید را می‌ بندد، باید اصلاح و موانع تولید برطرف شود