226

آیت الله رئیسی در شورای عالی قوه قضاییه:

شهید فخری زاده قهرمان «بی اثر کردن تحریم و تهدید» دشمن در حوزه هسته ای و دفاعی است/ جریان تحریف در حال القای‌‌‌ترس و یاس و تسلیم در برابر دشمن است