101

آیت ‎الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

آرمان‌‎خواهی جوان دانشجو از جنس مطالبات احزاب سیاسی نیست بلکه مطالبه‌ای آرمان‌خواهانه است/ بیگانگان باید بدانند هر گونه فشار بر ملت بزرگ ایران برای آنها هزینه خواهد داشت