106

آیت الله رئیسی در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس:

بنا بر تاکید اخیر رهبر انقلاب، آب و برق و گاز برای دهک‌های پایین باید مجانی شده و هزینه‌های دولت از اقشار پرمصرف جبران شود