215

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

بدون اغماض با قاصرین و مقصرین موضوع آبگرفتگی‌های اخیر در خوزستان برخورد شود/ توجه به پژوهش‎‌های قضات، آرای پژوهش‎ محور و ایده‌های جدید می‌تواند یکی از زمینه‌های تحولی در قوه قضاییه باشد