210

آیت الله رئیسی در بازدید از دستاوردهای ده ساله دفتر تبلیغات اسلامی قم:

روحانیون خوش فکر دیده بانان بیدار جامعه هستند