281

آیت الله رئیسی در بدو ورود به فرودگاه بجنورد:

امیدواریم سفر به خراسان شمالی دارای برکاتی برای مردم عزیز این استان باشد