263

رئیس قوه قضاییه به صورت از پیش اعلام نشده از شورای حل اختلاف بجنورد بازدید کرد