238

آیت الله رئیسی در جلسه شورای اداری:

حمایت از مدیران شجاع و ریسک پذیر را که به دنبال بی اثر کردن تحریم‌ها هستند، وظیفه خود می‌دانیم