266

آیت الله رئیسی در دیدار قضات و کارکنان قضایی خراسان شمالی:

قاضی عزیز، قاضی «نفوذناپذیر» است/ حاج قاسم سلیمانی از آن جهت که آخرتی عمل می‌کرد، خداوند متعال بر عزتش افزود