280

آیت الله رئیسی‌ در نشست خبری پایان سفر به استان خراسان شمالی:

۸۰۰ میلیارد ریال برای رفع مشکلات و نیازهای فوری قضایی استان خراسان شمالی اختصاص یافت