230

آیت الله رئیسی در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها:

دشمن در فتنه ۸۸ به دنبال عقده‌ گشایی نسبت به انقلاب و نظام اسلامی بود اما ملت فاطمی ما در سنگر دفاع از ولایت ایستاد و نشان داد که با ولایت میثاق عمیق دارد