262

آیت الله رئیسی در تماس تلفنی با رئیس شورای عالی قضایی عراق:

آمریکا را مصداق بارز ‌‌تروریسم دولتی می‌دانیم/ اجرای بدون تبعیض و بدون استثناء عدالت، سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجازات آمران، مباشران و قاتلان اقدام‌تروریستی سال گذشته در بغداد است