264

در پیامی؛

رئیس قوه قضاییه درگذشت حضرت آیت الله مصباح یزدی را تسلیت گفت