88

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

هوای پاک از حقوق مردم است که نباید اجازه داد به خاطر اهمال و ‌ترک فعل برخی مسئولان در اجرای قانون آسبیب ببیند؛ دادستان کل کشور موضوع را با جدیت دنبال کند