94

آیت الله رئیسی در دیدار با اعضای شورای تامین استان کرمانشاه:

کوله بری یک مساله است و قاچاق حرفه ای یک مساله دیگر، باید با جریاناتی که کوله برها را سازماندهی کرده و از آنها سوء استفاده می‌کنند برخورد کرد/ قاچاقچی اصلی همان کاخ نشینی است که از عده ای کوله بر سوء استفاده می‌کند