422

آیت الله رئیسی در دیدار نهادهای مردمی صلح و سازش استان کرمانشاه:

حکم دادگاه یک حکم ظاهری است اما صلح حقیقی و واقعی در سایه حکمیت و اصلاح ذات‌البین به وجود می‌آید