102

آیت الله رئیسی در دیدار قضات و کارکنان قضایی‌ استان کرمانشاه:

دستگاه قضایی باید از موضع قانون به موقع و با اقتدار ظاهر شود و اجازه ندهد اشرار و متجاسران به قانون امنیت مردم را تهدید و سلب کنند