296

آیت‌الله رئیسی در جمع تعدادی از پرستاران شهر پاوه:

مردم باید زحمات کادر درمانی و پرستاری و دوری آنها از خانواده‌هایشان را ببینند