268

با ابلاغ دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضاییه رقم خورد

اموال و دارایی‌‌های نامشروع شناسایی و پس گرفته می‌شوند