265

آیت الله رئیسی در جلسه شورای اداری سمنان:

فساد اداری حتی اگر کم هم باشد قابل پذیرش نیست/ دستگاه قضایی همواره تلاش می‌کند که فعال اقتصادی احساس پشتوانه داشتن کند