254

آیت الله رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان سمنان:

«نمی شود»، «نمی دانیم» و «نداریم»، نباید در حل مشکلات مربوط به پرونده‌های قضایی وجود داشته باشد