281

آیت‌الله رئیسی در دومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی:

همکاری قوای مجریه و مقننه برای اجرای سند تحول قضایی لازم است