257

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

تریبون‌های عمومی باید محل امیدآفرینی و نشان از انسجام و آهنگ واحد در کشور باشد/ محل «طرح» و «حل» مسائل اختلافی، جلسات خصوصی است نه‌تریبون‌های عمومی