426

آیت الله رئیسی در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل:

میثاق با امام خمینی (ره)، میثاق با همه خوبی‌ها و ارزش‌هاست/ امروز بهترین تبیین کننده خط امام جانشین به حق ایشان یعنی مقام معظم رهبری هستند