273

آیت الله رئیسی در بازدید از نمایشگاه مسائل اولویت دار استان گیلان:

در برخورد با تخلفاتی که از ناحیه افراد نامدار سر می‌زند، هیچ رحمی نباید داشت