460

آیت الله رئیسی در نشست تخصصی احیای حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست:

سندی که سال ۸۲ در مورد اراضی شرکت ابریشم به طور غیرقانونی گرفته شده، باید ابطال شود/ هزینه دادرسی نباید مانعی در مسیر اجرای عدالت و تحقق دادرسی عادلانه باشد