425

آیت‌ الله رئیسی پیش از عزیمت به عراق:

پیگیری‌ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی، شهید ابومهدی و همراهان آنها، یکی از برنامه‌های مهم سفر به عراق خواهد بود