331

آیت الله رئیسی در محل شهادت شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس:

دست انتقام الهی گردن ظالم را می‌گیرد و حق مظلوم را از او خواهد ستاند