236

آیت الله رئیسی در دیدار با رئیس شورای عالی قضایی عراق:

جمهوری اسلامی ایران در صف اول مبارزه با مواد مخدر در جهان قرار دارد/ اگر آمریکایی‌ها در جنایت‌ترور فرماندهان مقاومت تعقیب نشوند جرات پیدا خواهند کرد که نه تنها در عراق بلکه در کشورهای مختلف جنایات مشابهی انجام دهند