280

آیت الله رئیسی در مذاکرات رسمی هیئت‌های قضایی ایران و عراق:

آمریکا مدعی مبارزه با‌تروریسم بود، اما قهرمانان مبارزه با‌تروریسم را هدف قرار داد