279

آیت الله رئیسی در‌ دیدار با نخست وزیر عراق:

تحریم‌ها هیچ گاه ملت ایران را متوقف نکرده است