288

آیت الله رئیسی در دیدار با رئیس جمهور عراق:

مسئله لغو روادید برای سفر به عراق از اقداماتی است که در تسهیل فرآیند زیارت نقش بسزایی خواهد داشت