260

آیت الله رئیسی در دیدار با خانواده‌های فرماندهان شهید گروه‌های مقاومت:

آنکه امروز بر سر مردم مظلوم یمن بمب می‌اندازد و زنان و کودکان بیگناه را به خاک و خون می‌کشد، امتداد جریان یزیدی است