155

آیت الله رئیسی در دیدار با فرستاده ویژه رئیس اقلیم کردستان عراق:

تاریخ نشان داده که اعتماد کردن به آمریکایی‌ها خطاست