332

آیت الله رئیسی در دیدار با اقشار مختلف مردم عراق:

امکان جدایی ایران و عراق وجود ندارد