187

در پیامی؛

آیت الله رئیسی درگذشت داماد آیت الله موحدی کرمانی را تسلیت گفت