138

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم:

نمی‌توان دستگاهی را بدون ماموریت پیشگیری از وقوع جرم تصور کرد/ مردم نمی‌پذیرند که یک فساد مشابه برای چند بار در جامعه تکرار شود؛ باید ریشه ‎های مفاسد خشکانده شوند