318

آیت الله رئیسی در بازدید از کارخانه قند یاسوج:

معامله واگذاری کارخانه قند یاسوج ابطال، کارخانه از شخصی که با ثمن بخس آن را دریافت کرده بود پس گرفته و پلمب کارخانه نیز شکسته شد