287

آیت الله رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی کهگیلویه و بویراحمد:

واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی یک ضرورت است به شرط آنکه دولت بخش خصوصی را توانمند کند