252

آیت الله رئیسی در همایش بین المللی مطالبات حقوقی بین المللی دفاع مقدس:

هر نفسی که جانبازان و ایثارگران می‌کشند استیضاح جریان مدعی حقوق بشر در عالم است/ کیفرخواست جرایم شرکای صدام در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران باید پیش روی همه حقوقدانان عالم قرار گیرد