213

آیت الله رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها:

صیانت از حقوق عامه نباید حالت شکلی داشته باشد/ به زندان و زندانیان توجه شده است و باید گامهای بهتری در این مسیر برداشته شود/ در کار ضابطین باید نظارت شود و به آنها آموزش دهید و گزارش‌های آنان را ببینید و نواقص را گوشزد کنید