389

آیت الله رئیسی در دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف مردم آذربایجان غربی:

هیچ بانکی اجازه ندارد پس از تملک یک واحد تولیدی، موجبات تعطیلی آن را فراهم آورد/ مصمم هستیم که با فساد در هرکجا که باشد مبارزه کنیم