371

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال:

باید حساسیت‌ها نسبت به تخلفات در حوزه اراضی و حریم راه‌ها بیشتر شود/ وزارت نیرو در خصوص ساماندهی چاه‌های غیرمجاز اقدام کند