377

آیت الله رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی مازندران:

دستگاه قضایی در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد/ جنگل‌ها در زمره انفال و در اختیار حکومت اسلامی هستند