469

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اداری مازندران:

حمایت تسهیلاتی، حقوقی و قضایی از بخش خصوصی ضروری است/ توسعه یافتگی استان مازندران در گرو توسعه توامان بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و گردشگری است